• Παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες που αφορούν την εργοδότηση αλλοδαπών.
  • Προετοιμάζουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως αιτήσεις εργοδότησης, συμβόλαια απασχόλησης.
  • Καταθέτουμε τα έγγραφα στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης.
  • Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία έκδοσης αδειών εισόδου, έκδοσης άδειας  προσωρινής παραμονής και ανανέωσης άδειας προσωρινής παραμονής.
  • Παραλαμβάνουμε το ξένο προσωπικό από το αεροδρόμιο και το μεταφέρουμε στο χώρο εργασίας.
  •  Αναλαμβάνουμε τη μεταφορά των αλλοδαπών για τη διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων.
  • Εγγράφουμε τους αλλοδαπούς στο τμήμα κοινωνικών ασφαλίσεων.
  • Αναλαμβάνουμε την έκδοση ασφάλειας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αλλοδαπών εργοδοτούμενων, η οποία παρέχει 90% κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος και ασθένειας, όπως επίσης αναλαμβάνουμε την έκδοση ασφάλειας ευθύνης εργοδότη.

 

Οργανισμός Απασχόλησης
Τα Γραφεία μας
Κάνε μια ερώτηση

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, αρ.19, 
Γραφεία 3-4,
6017, Λάρνακα, Κύπρος

Τηλ: +357 224665705/24105705 
Φαξ: +357 24665735

Email: info@mavromatisservices.com
Web: www.mavromatisservices.com